за нас

УПРАВЛЯВАЩИ СЪДРУЖНИЦИ

Димитър Карастоянов, адвокат 

Магистър по право: Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Специализации: Правораздаване, Международно право и международни отношения

Професионален опит:

Хоноруван преподавател по гражданско и търговско право в СУ “Св. Климент Охридски”, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ВИПОНД към МВР. Теоретични разработки и публикации в областта на търговското право. Консултантска и адвокатска практика. Основател на Адвокатско съдружие “Карастоянов, Митков и съдружници”.

Области на дейност:

Дружествено и търговско право, Гражданско право, Облигационно право, Вещно право и недвижими имоти, Процесуално представителство

Чужди езици:

Английски език, Руски език

e-mail: karastoyanov@lawyers-bg.net   

 

Свилен Митков, адвокат

Магистър по философия: Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Бакалавър по история:

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Магистър по право: Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Специализация: Правораздаване

Професионален опит:

Работа в държавната и местна администрация. Практика като консултант в областта на вещното право, интелектуалната собственост и авторското право, данъчното право. Основател на Адвокатско съдружие “Карастоянов, Митков и съдружници”. Регистриран представител по индустриална собственост.

Области на дейност:

Вещно право и недвижими имоти, Облигационно право, Гражданско право, право на Интелектуалната собственост, Данъчно право, Административно право, Процесуално представителство

Чужди езици:

Руски език

e-mail: mitkov@lawyers-bg.net  

СЪДРУЖНИЦИ

Петя Добренова-Николова, адвокат

Магистър по право: Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Специализация: Правораздаване, Международно право и международни отношения, Публична администрация

Професионален опит:

Опит като адвокат и консултант. Съдружник в Адвокатско съдружие “Карастоянов, Митков и съдружници”.

Области на дейност:

Дружествено право, Облигационно право, Трудово право, Административно право, Процесуално представителство, Лични данни

Чужди езици:

Английски език, Испански език

e-mail: dobrenova@lawyers-bg.net  

 

Христо Митков, адвокат

Магистър по право: Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Специализация:Правораздаване, Публична администрация

Професионален опит: 

Опит като консултант. Съдружник в Адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници".

Области на дейност:

Дружествено право, Търговско право, Облигационно право, Имиграционно право, Потребителско право, Публични дружества.

Чужди езици:

Английски език, Руски език

e-mail: hmitkov@lawyers-bg.net  

МЛАДШИ ПАРТНЬОРИ

Марина Драгостинова, адвокат

Магистър по право: Университет за национално и световно стопанство

Професионален опит:

 

Опит като консултант. Младши партньор в Адвокатско съдружие “Карастоянов, Митков и съдружници”.

Области на дейност:

Облигационно право, Търговско право, Гражданско право, Процесуално представителство

Чужди езици:

Английски език 

e-mail: m.dragostinova@lawyers-bg.net      

Христина Манолова, адвокат

Магистър по право:           Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Специализация:                 Правораздаване

Професионален опит:

Опит като консултант. Младши партньор в Адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници".

Области на дейност:

Облигационно право, Процесуално представителство, Лични данни

Чужди езици:

Английски език

e-mail: manolova@lawyers-bg.net 

ЮРИСТИ

Ива Ангелова Ангелова

Магистър по право:          Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Специализация:                Правораздаване  

Професионален опит:

Опит като консултант. Юрист в Адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници".

Области на дейност:

Облигационно право, Търговско право, Трудово право, Имиграционно право

Чужди езици:

Английски език 

e-mail: angelova@lawyers-bg.net  

АСОЦИИРАН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АДВОКАТ

Миглена Николова, адвокат

Магистър по право: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Професионален опит:

Работа в застрахователни компании, консултантска и адвокатска практика

Области на дейност:

Застрахователно право 

e-mail: nikolova@lawyers-bg.net 

АСОЦИИРАН НАКАЗАТЕЛЕН АДВОКАТ

Христо Христов, адвокат  

СТАЖАНТИ

Антонина Минчева 

ОФИС МЕНИДЖЪР

Светлозара Славева
e-mail: office@lawyers-bg.net